Maleri


Badeplass

Det som står nederst er foreløpig lagt på is, men vi har nå et godt alternativ for bading og strandliv ellers her på Daugstad, der alle er velkomne: 

17.08.10: Noen utrangerte vannski, har i løpet av det siste året blitt reparerte og fornyet. Kari Wenche Lid er den som har stått for dekoren.
Disse, sammen med noen nye som kommer neste uke i tillegg til et par tuber - vil være tilgjengelige for bygdefolket utover sensommeren. Det er også ønske om å sette opp en bod for å oppbevare disse i. En forutsetning for å bruke de, er at de blir tatt vare på, skyllt med rent vann etter bruk - og satt på plass.

 

 

 

 

 

29.07.04: Her er et par bilder fra Belsvikfjøro, som en situasjonsrapport for denne fine sommerdagen. Forøvrig så ble badeflåten rettet opp med en ekstra pontong i fronten, så nå flyter den mye finere i sjøen.
Siri har her funnet seg en fin og rolig soleplass - på den nye badeflåten Situasjonsbilde fra "soleplatten"

20.07.04: Badeflåten er nå kommet på plass i Belsvikfjøro - ellerBjørn Vegard med kranbåt, Arne hjelper til, mens Odd Kåre og John-Trygve betrakter det hele. skal vi kalle detRobin Lid fra Sjøholt ble den første til å hoppe fra toppen av stupetårnet "Villa Beach"? Send din kommentar her - uansett, badeflåten er nå på plass. Bjørn Vegad stilte med kranbåt for å slepe flåten på plass og for å sette ut lodd for oppankring. Arne som grunneier sørget for at badeflåten havnet på riktig plass. For øyeblikket er flåten litt framtung, men vi vil med det første legge under mer oppdrift for å rette opp dette. Vi takker også Hans Magne og Helge Ullsand for hjelpen med å bygge flåten.

09.06.04: Fortsatt ikke helt avklart hvor man kan satse på en skikkelig badeplass, men DV har nå satt igang bygging av en badeflåte. I løpet av neste uke er nok den på plass i "Belsvik-fjøro" (Villa Beach).

Nystøpt platt i forbindelse med badeplassen i "Belsvik"-fjøro (Villa Beach). Bildet er tatt 24-juli-2003.  Villa Beach med ny betong platt- Rikke Sofie tørker seg mellom tærne.


I "Belsvik"-fjøro, som ligger nedenfor Leif Løvik. Der har grunneier Arne Andreassen og Leif Løvik brukt gravemaskin i flere dager sommeren 2002 for å steinsette fjørekanten, forlenge neset og for å lage til en soleplass. Her er det god tilkomst, og man kan parkere biler nede ved sjøen og ved busslomma oppe ved veien. Klikk på bildene for å se større versjon av bildene.

 Oppbygging av steinmur   Finarbeid med river, spader og trillebåre   En velfortjent pust i solstolen, med "grilla" sveler

Fremtiden??:
Daugstad Vel har jobbet med å få til en badeplass siden tidlig på vinteren 2001, og etter hvert som man har studert kystlinja og dets muligheter og begrensninger, har det begynt å "vakke på seg" medmaleri_badeplass.jpg (78447 bytes) ideer. Det å finne den riktige plasseringen langs en så lang strand som vi har, og samtidig gjøre alle fornøyd, er ikke enkelt. De har derfor i første omgang konsentrert seg om å få til et kombinert friområde/badeplass, i det flotteste området til dette formålet langs hele bygda. Nemlig mellom Saugrova og Villakaia, nedenfor Sethdammen.  Man har også sett for seg muligheten for småbåthavn og nausttomter i dette området. 

Kriteriene som man har jobbet etter for plassering av badeplass:

 • Lunt i forhold til nordavinden som veldig ofte kommer snikende når det er fint ver

 • Ikke for tett innpå private hus

 • Et sted det ikke er trafikkfarlig å krysse hovedveien

 • Helst ikke for nærme hovedveien, både med tanke på støy og det at barn kan leke rundt området uten at man trenger å være redd for at de springer opp på veien.

 • Området bør ligge i området langs gangveien

 • Mest mulig enkelt å få til vei/tilgang til området

Etter hvert som tankene også begynte å omfatte friområde og småbåthavn, har man utformet følgende kriterier for plassering av friområde:

 • Usjenert område

 • Med vannspeil

 • Et område som ikke krever så mye innsats for at man kan bruke det.

 • Nærme allfarvei 

Og kriterier for plassering av småbåthavn:

 • Mest mulig lunt i forhold til både sørvest og nordvest

 • Billigst mulig

 • Ikke så veldig stor havn, nok med 8-12 båter

 • Lett tilkomst, vei og minst mulig bratt

 • Muligheter for nausttomter

For å få til badeplass og friområde med tilkomst for dette området ville ikke kreve så veldig stor innsats, verken økonomisk eller med tid. Det som er det vanskeligste her, er å få grunneieren sitt samtykke i form av en kontrakt på å disponere området i 10 år.


Vi ønsker kommentarer på disse sidene, på godt og vondt, råd og vink - samt tips om innhold. (Send mail)