Daugstad BL  Gildeheim   Om Hjemmesidene   Styret    Mønstervedtekter    Arkiv   Gjestebok/Linker


Om hjemmesiden


Grunnen til at Daugstad Vel ville sette i gang med å lage hjemmeside, var å forbedre informasjonsflyten til bygdefolket. Både de som er bygdefolk i dag, og de som har vært det (kanskje vil de bli det en gang til??). Og istedenfor å bare kjøpe en fiks ferdig hjemmeside, fant vi ut at vi ville prøve å bruke våre egne sambygdinger, gjerne sammen med noen eksterne ressurser, som kunne tilføre litt ekstra. Derfor er disse hjemmesidene blitt til gjennom et opplæringsprosjekt for en gruppe på fire ungdommer fra bygda, sammen med Arne-Peder Grøvdal i G-Design som en ypperlig læremester.
     De fire fra Daugstad som har gjort en ypperlig innsats er, Marianne Vikås, Johann Emil Andreassen, Cecil Nerbø og Bjørnar Uren. De vil også stå for en god del av det stoff som blir lagret på disse sidene fremover.
     Det er her tenkt å legge inn informasjon om Daugstad, både historisk-, hva som foregår nå for tiden,  og hva vi vil at bygda vår skal være i fremtiden.


Vi ønsker kommentarer på disse sidene, på godt og vondt, råd og vink - samt tips om innhold. (Send mail)