Daugstad BL  Gildeheim   Om Hjemmesidene   Styret    Mønstervedtekter    Arkiv   Gjestebok/Linker


Sist oppdatert 05. oktober 2010

Daugstad Bygdelag er en forening som har som formål å fremme medlemmenes felles interesse i området og arbeide for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet, samarbeide med andre bygdelag og påvirke styresmaktene for områdets interesser.

Vi anser alle som bor på Daugstad, mellom Fagervik og Helset, som medlemmer i foreningen. Vi opererer med en medlemskontingent som er helt frivillig for bygdefolket å betale inn. Dersom man mener at vi gjør en god jobb og arbeider for en sak man selv er enig i, betaler man kontingent, ellers står man over. Konto nummer til foreningen er: 4056.40.09093

De prosjektene vi jobber mest med, er følgende:
(Trykk på linkene dersom du ønsker mer informasjon om prosjektene)


Vi ønsker kommentarer på disse sidene, på godt og vondt, råd og vink - samt tips om innhold. (Send mail)